Подання повідомлення КІК
Подання звітності КІК
Що робити власникам іноземних компаній?
Юрій Асадчев
адвокат
Ви є власником іноземної компанії?
Ви є резидентом України, плануєте відкривати, нещодавно відкрили чи маєте компанію за кордоном?

На вас можуть діяти правила КІК, або правила контрольованих іноземних компаній.
Тобто, виникає обовʼязок повідомляти про створення іноземних компаній, щорічно подавати звітність та сплачувати податки чи застосовувати умови звільнення від сплати податків. У разі невиконання таких дій передбачена відповідальність, наприклад, штраф 908 400 грн. за неподання повідомлення чи 302 800 грн. за неподання звітів (штрафи у розмірі станом на 2024 рік).
Кого стосуються податкові обов'язки?
 • 1
  Засновників КІК з часткою 50 % або більше
 • 2
  Засновників КІК з часткою понад 10 %, якщо ви відкрили компанію спільно з іншими резидентами України, і в загальній сукупності з ними виходить 50 %
 • 3
  Бенефіціарних власників, які здійснюють фактичний контроль над іноземною юридичною особою.
  Мається на увазі – право розпоряджатися активами чи прибутком компанії, доступ до банківських рахунків та операції за ними, самостійне укладення угод від імені КІК.
Які обов'язки виникають перед податковими органами України?
 • Повідомляти про КІК
  Про придбання компанії або продаж частки в компанії, про вплив на компанію або про припинення впливу (наприклад закінчення строку дії довіреності).
  На повідомлення надається 60 днів, відлік розпочинається з дня, коли відбулися зміни.
 • Звітувати про КІК
  У звіті відображається інформація про КІК. Від загальної – назва компанії, адреса, реєстраційний номер, частка, до конкретної фінансової та податкової – дохід, розрахунок прибутку, дивіденди, кількість працівників тощо. Для підтвердження прибутку додаються копії звітності КІК. Перший рік звітний рік – 2022.

  Коли подавати звіт.
  Контролюючі особи зобов'язані подавати звіт про КІК одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік
  Контролери – фізичні особи свої щорічні декларації про майновий стан і доходи зобов'язані подавати до 01 травня року, наступного за звітним. Контролери юридичні особи - податкової декларації до 01 березня року, наступного за звітним.
 • Сплачувати податки
  Обов'язок сплатити покладається на засновників та бенефіціарів КІК. Оподатковується частина прибутку КІК, яка пропорційна частці у КІК.

  Ставки податків

  Засновники-фізичні особи сплачують ПДФО за ставкою 18 %, або 5 % чи 9 % за певних умов (отримання дивідендів з України, розподіл прибутку до звітування тощо). Додатково – військовий збір 1,5 %. Загальний строк сплати – до 01 серпня року, наступного за звітним.
  Засновники–юридичні особи сплачують податок на прибуток підприємств у розмірі 18 %. Загальний строк сплати – до 11 березня року, наступного за звітним.
Коли податки не сплачують?
1 умова
1. діє договір про уникнення подвійного оподаткування (Україна та країна КІК), та
2. ефективна ставка сплаченого КІК податку на прибуток від 13 % – 18 %, або пасивні доходи КІК становлять менш як 50 % усіх її доходів
2 умова
дохід одного резидента України (засновника КІК) по всіх його компаніях не більше 2 млн. євро на кінець звітного періоду
3 умова
КІК є благодійною організацією, яка не розподіляє отримані доходи серед своїх засновників (учасників)
4 умова
КІК – це публічна компанія.
Відповідальність за порушення законодавства про КІК
Відповідальність за порушення обовязку щодо подання звіту про КІК та неповідомлення про набуття частки в іноземній юридичній особі передбачені статтею 120.7 Податкового кодексу України.

Неподання звіту про КІК - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року. (на 01.01.2024 - 302 800 грн.)

Неподання повідомлення про КІК - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний такий факт. (на 01.01.2024 - 908 400 грн.)

Телефон : +380 50 368 16 00
Email : office(a)lexliga.ua
Контакти
Наш офіс у Києві
м.Київ, 01001
Паркова дорога, 16-а
Наш офіс у Братиславі
811 06 Bratislava
Obchodna 2